Menu

Werkgevers en Personeelszorg

Onze maatschappij is voortdurend in beweging. Als organisatie word je telkens weer met nieuwe thema's en randvoorwaarden geconfronteerd. Milieu, energie, wetgeving, gebrek aan personeel, enzovoort. Dat stelt eisen aan een organisatie om hier mee om te kunnen gaan. In een periode waarin het vinden van geschikt personeel niet vanzelfsprekend is, is persoonlijke effectiviteit, flexibiliteit en duurzame inzet van personeel een belangrijk aandachtsgebied. Steeds meer organisaties zijn zich bewust geworden van nut en noodzaak van persoonlijke begeleiding van medewerkers om hen efficiĆ«nt en duurzaam inzetbaar te houden. Vanuit de werknemer versterkt dit het persoonlijk welbevinden en de loyaliteit naar de werkgever. Een sterke win-win situatie!

Uitval preventie

Voor de werkgever kan ondersteuning van een werknemer een preventieve maatregel zijn om dreigend uitval te voorkomen. Of deze nu door werkgerelateerde of persoonlijke factoren veroorzaakt wordt. Onbehandelde burnout kan tot langdurige uitval leiden. Vroegtijdige signalering en begeleiding kan dit risico aanzienlijk verminderen.

Persoonlijke effectiviteit

In hun werk kunnen mensen door een samenloop van omstandigheden soms minder goed functioneren. Daar kan een verscheidenheid van thema's achter schuil gaan. Nieuwe situaties waar men geen ervaring mee heeft, planning en organisatie van eigen werk, omgaan met lastige mensen, reorganisaties en veranderende eisen vanuit de organisatie, enzovoorts. Door een gerichte begeleiding en coaching leren werknemers hier beter mee omgaan waardoor zij weer in hun kracht staan en beter functioneren in de organisatie.

Mijn begeleiding

Ik heb een brede ervaring als bedrijfskundige in productiebedrijven, dienstverlenende organisaties en overheid, in diverse rollen als programmamanager en consultant en in meerdere disciplines. Deze achtergrond en ervaring geeft mij een goed inzicht in oorzaken waardoor mensen vastlopen in hun functioneren en hoe ze daarbij te begeleiden. 

Met mijn achtergrond als psycholoog en therapeut kan ik er ook gericht op inspelen als er achter het minder functioneren meer persoonlijke of traumatische factoren aanwezig zijn.

Deze unieke combinatie van ervaringen zet ik in bij het coachen / begeleiden van werknemers. Hierbij wordt een offerte op maat gemaakt, waarin werkthema's of ontwikkelvragen en doelen worden benoemd.

Mogelijke doelen kunnen onder andere zijn: het versterken van zelfbewustzijn, zelfsturend vermogen, assertiviteit, planning en organisatie, samenwerken en communicatie of leidinggevende vaardigheden.

 

In je Kracht Psycholoog en Therapeut | info AT injekracht DOT net | 0613661839