Menu

Aan het Werk

Na de kennismaking gaan we samen jouw vragen en situatie in beeld brengen. Je wordt geholpen de ontwikkeling zoals jij die hebt doorgemaakt te herkennen en begrijpen. We gaan kijken tot welke gevolgen dit in jouw leven heeft geleid. Waar nodig kan therapie worden ingezet om trauma’s te verwerken. Hierbij wordt samengewerkt met de therapeutische praktijk In je Element. Dit inzicht helpt  je niet alleen om te begrijpen wat er bij jou gebeurt, maar ook om daarmee zelf sturing te gaan geven aan je leven in plaats van dat dingen jou overkomen.

Als je inzicht in jouw leven en een stabiele basis hebt bereikt gaan we een stap verder en kijken wat je wilt veranderen en waar je naar toe wilt. Samen overleggen we wat voor jou daarbij de beste route is.

Deze aanpak leidt tot een heroriëntatie in je leven. Het helpt je bij het vinden van zingeving en een liefdevol leven. 

De integrale aanpak

In psychologisch opzicht wordt er gewerkt vanuit inzichten van de psychologie achter het Boeddhisme, Mindfulness en Compassion Focused Therapy, de psychologie van Carl Jung en de filosofie van Paul Tillich.

Het spirituele mensbeeld van waaruit wordt gewerkt wordt door onder andere Deepak Chopra en Master Choa Kok Sui beschreven.

De werking van menselijke en spirituele energie worden goed beschreven door Barbara Ann Brennan. Gewerkt wordt vanuit de achtergronden van Pranic Healing en meditatie.

In je Kracht Psycholoog en Therapeut | info AT injekracht DOT net | 0613661839