Menu

Integraal & Ontwikkelingsgericht

Bij het onderzoeken van jouw vragen en het begrijpen hoe ze ontstaan zijn, gaan we uit van twee fundamentele principes: de integrale benadering van mensen en de ontwikkelingsgerichte benadering.

Integrale benadering

De integrale benadering van mensen heeft als kern dat we het bestaan erkennen van verschillende aspecten van menselijk functioneren:

Fysiek: de fysieke lichamelijke structuren, organen, vloeistoffen en alle biochemische interacties daartussen.

Psyche: de denkprocessen, (zelf) beelden, automatismen, gevoelens en gewaarwordingen.

Sociaal: de interactie met andere mensen, met het systeem waar je deel van uitmaakt.

Energetisch: de energetische processen in lichaam en geest, zoals die worden aangeduid binnen de traditionele Chinese geneeskunde (meridianen, meridiaan punten, chi, gebruikt in acupunctuur en shiatsu), oosterse geneeskundige tradities (aura, chakra’s, pranic healing, ki, reiki) en krijgskunsten (ki, chi, hara, gebruikt in alle vormen als judo, aikido, jiu jitsu, tai chi, teakwondo, etc, etc)

Spiritueel: de mens is een spiritueel wezen met de intentie zich in zijn aardse leven te ontwikkelen en te groeien.

Al deze aspecten van het leven als mens zijn in voortdurende wisselwerking en zijn afhankelijk van elkaar. Bij het omgaan met problemen is het belangrijk naar het geheel te kijken. Alleen dan kun je effectief de oorzaak van problemen oplossen en als mens balans en harmonie ervaren.

De tragiek van de moderne westerse geneeskunde is dat door de wetenschappelijke aanpak de aandacht zo eenzijdig op één of enkele aspecten is komen te liggen (geneeskunde: fysiek; psychologie: mentaal/emotioneel/sociaal) dat de andere aspecten volledig worden ontkend of als irrelevant of kwakzalverij worden afgedaan. Gelukkig worden mensen zich meer en meer bewust van hun bestaan in alle aspecten en nemen hun verantwoordelijkheid daarin hun eigen weg te zoeken.

De ontwikkelingsgerichte benadering

De ontwikkelingsgerichte benadering heeft als kern dat we kijken hoe de mens zich heeft ontwikkeld, vanaf de intentie van een menselijk leven tot en met zijn jeugd. In het natuurlijke ontwikkelingsproces van de mens, dat al begint voor de conceptie, doen zich enkele basale processen voor. De uitkomst van deze processen vormt de basis voor hoe je in het leven staat. Kun je je veilig voelen; hoe ga je relaties aan; wat voor partner zoek je uit; hoe vul je jouw rol als partner, als ouder, als vriend, als werknemer of werkgever in. Wat verwacht je van het leven. Wie ben jij voor jezelf en jouw omgeving. Feitelijk wordt daar de grondslag gelegd voor elke vorm van angst, onzekerheid, van je zelfbeeld en je wereldbeeld. Door je bewust te maken van jouw ontwikkeling krijg je zicht op jouw drijfveren en waarom je bepaalde keuzes maakt. En daarna ontstaat de mogelijkheid hier anders mee om te gaan.

In je Kracht Psycholoog en Therapeut | info AT injekracht DOT net | 0613661839